EPS 100 λ 0,035 Zobacz większe

EPS 100 λ 0,035, cena za m³

007

Nowy produkt

  • izolacja cokołów w zewnętrznych zespolonych systemach ocieplenia;
  • izolacja fundamentów i ścian poniżej poziomu gruntu wraz z izolacją przeciwwodną (normalnie obciążonych);
  • element izolacyjny w płytach warstwowych ściennych i dachowych z okładzinami metalowymi lub z papy;

Więcej szczegółów

9950 Przedmioty

238,74 zł brutto

Minimalną ilością w zamówieniu dla tego produktu jest 25

Więcej informacji

ZASTOSOWANIE:

Do izolacji cieplnej w budownictwie w miejscach silnie obciążonych jako:

  • izolacja cokołów w zewnętrznych zespolonych systemach ocieplenia;
  • izolacja fundamentów i ścian poniżej poziomu gruntu wraz z izolacją przeciwwodną (normalnie obciążonych);
  • element izolacyjny w płytach warstwowych ściennych i dachowych z okładzinami metalowymi lub z papy;
  • izolacja stropodachów pełnych, niewentylowanych;
  • izolacja podłóg na gruncie i stropie;
  • izolacja pod pokładem posadzkowym (normalnie obciążona) również przy ogrzewaniu podłogowym;
  • izolacja podłóg na stropach pod pokładem z prefabrykowany płyt.

 

Cecha Klasa / poziom  Tolerancja / wymagania 
Tolerancja grubości mm T2 ± 2 mm
Tolerancja długości L2 ± 2 mm
Tolerancja szerokości W2 ± 2 mm
Tolerancja prostokątności Sb5 ± 5 mm/1000mm
Tolerancja płaskości P10 10 mm
Wytrzymałość na zginanie BS150 ≥ 150 kPa

Naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu względnym

CS(10)100 ≥ 100 kPa

Stabilność wymiarowa w stałych, normalnych warunkach laboratoryjnych

DS(N)5   ± 0,5 %

Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności

(48h, 70oC)

DS(70,­-)2   ≤ 2 %
Odkształcenie w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temperatury DLT (1)5 ≤ 5 %

 

PARAMETRY:

T2-L2-W2-Sb5-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5
Współczynnik przenikalności cieplnej: λ = 0,035 W/mK
Klasa reakcji na ogień: Euroklasa E