HYDROMIN SUPER gr. 5 i 6 cm Zobacz większe

HYDROMIN SUPER gr. 5 i 6 cm

314

Nowy produkt

10000 Przedmioty

446,98 zł brutto

Więcej informacji

ZASTOSOWANIE
• izolacja cieplna fundamentów poniżej poziomu gruntu
• izolacja cieplna cokołów i ścian piwnic
• izolacja cieplna podłóg, ścian i stropów w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności
• izolacja cieplna dachów płaskich i stropodachów
• izolacja cieplna dachów odwróconych
ISTOTNE CECHY PRODUKTU
• dobra izolacja termiczna: deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła (λD) ≤ 0,033 [W/(m•K)],
• wytrzymałość na zginanie ≥ 350 kPa,
• naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu CS(10) ≥ 200 kPa,
• obciążenie użytkowe do 6,0 t/m2
• długotrwałą nasiąkliwość wodą po 28 dniach WL(T)3 ≤ 3%
• absorpcja wody przy długotrwałej dyfuzji WD(V)3 ≤ 3%
• reakcja na ogień: Euroklasa E